Πρωτοφανή για τα δικαστικά χρονικά απόφαση εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών (αρθμ. 1645/2013) ύστερα από αγωγή της Express Service για αθέμιτο ανταγωνισμό, που επί χρόνια έκανε η Εθνική Ασφαλιστική.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Εθνική Ασφαλιστική, μια στην ουσία κρατική εταιρία, έκανε 732.797 πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού και επιδίκασε στην Express Service ποσό ύψους 3 δις ευρώ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι θεμελιώδη. Επί τόσα χρόνια οι διάφορες διοικήσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες της Express Service, συνέχιζαν την ίδια παράνομη τακτική τους, τώρα ποιος θα πληρώσει τα τρία δις; Τι ευθύνη έχουν οι διοικήσεις για την «καταστροφή» των μετόχων της Εθνικής Ασφαλιστικής;

Ύστερα από πολύχρονο δικαστικό αγώνα η Express Service δικαιώθηκε και αφού πρώτα ο ιδιοκτήτης της υπέστη κάθε είδους διωγμό από το κράτος με αποκλειστικό υπαίτιο την Εθνική Ασφαλιστική. Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα.


nextdeal.gr