Το Flashnews.gr και η Διοίκηση διαχωρίζει πλήρως την θέση του για το εν λόγω δημοσίευμα του Συντάκτη Ναυτ. Π.

Δηλώνουμε ότι η Διοίκηση του Flashnews.gr σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν συμφωνεί με τα γραφόμενα του συντάκτη καθότι ουδεμία πληροφορία, καταγγελία ή στοιχείο δεν έχει στην διάθεση της που να συναινούν στα συμπεράσματα του σχολίου.

Το πρόσωπο που φωτογραφίζεται ποτέ δεν έχει απασχολήσει δημοσιογραφικά στο παρελθόν το Flashnews.gr με ανάλογα θέματα και η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία του στην πολιτική το έχει αποδείξει.

Η Διοίκηση του Flashnews.gr