Τη Δευτέρα 01 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:30 εξήντα πέντε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, θα επισκεφθούν την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑΒΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, που καλύπτει με τη συνεχή επέκταση του δικτύου ακαθάρτων, όλο τον Βόρειο Άξονα του Ν. Χανίων (από Κλαδισσό έως Κολυμβάρι), προκειμένου να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθούν, στα πλαίσια των σπουδών τους, για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Η λειτουργία της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ είναι ζωτικής σημασίας λόγω και του τουριστικού χαρακτήρα της εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ είναι ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 60.000 ισοδύναμων κατοίκων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη νιτροποιήση-απονιτροποίηση για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.