Οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι θα επιδιώξουν έως τα τέλη του έτους συμφωνία για τις τραπεζικές αναδιαρθρώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό παρά τα προσκόμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι γερμανικές εκλογές τον Σεπτέμβριο.

Την Πέμπτη, υπενθυμίζει το Reuters, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ προχώρησαν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην τραπεζική ενοποίηση, καταλήγοντας σε συμφωνία για στενότερο έλεγχο των ευρωπαϊκών τραπεζών και συντονισμένη δράση για την επίλυση των προβλημάτων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι επενδυτές και οι μεγαλοκαταθέτες θα επιβαρύνονται με ζημίες όταν καταρρέει μία τράπεζα. Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στην διάσωση των τραπεζών με τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης κοινούς κανόνες αντιμετώπισης των τραπεζικών καταρρεύσεων που θα πρέπει να ακολουθούν οι εθνικές εποπτικές αρχές των 27 χωρών-μελών. Δεν προβλέπει όμως την εποπτεία ή τον επιμερισμό του κόστους διάσωσης ή της ευθύνης για την διακοπή λειτουργίας μιας τράπεζας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτελεί, ωστόσο, την βάση για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα οδηγήσει στην δημιουργία μιας κεντρικής ευρωπαϊκής αρχής, που θα διαχειρίζεται καταρρεύσεις μεγάλων πολυεθνικών τραπεζών.

Η Κομισιόν θα προτείνει τον Ιούλιο το τρόπο σύστασης αυτού του μηχανισμού, τον λεγόμενο Single Resolution Mechanism (SRM). Ορισμένοι αξιωματούχοι όμως υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει και πάλι καθυστέρηση.

Θα υπάρξει μικρή πρόοδος για τον SRM μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών στην Γερμανία. Το Βερολίνο, αναφέρουν οι αξιωματούχοι, θέλει να αποφύγει μια συζήτηση που θα περιλαμβάνει την μεταφορά πόρων για την διάσωση τραπεζών σε άλλες χώρες.

Οι φορολογούμενοι της ΕΕ έχουν επιβαρυνθεί με μια σειρά διασώσεων τραπεζών και χωρών από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση το 2010 στην Ελλάδα και εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Η ΕΕ έχει διαθέσει ποσό που ισοδυναμεί με το 1/3 του ακαθάριστου προϊόντος της για να διασώσει τραπεζικά ιδρύματα από το 2008 έως το 2011.

Ο SRM θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τη μοναδική εποπτική τραπεζική αρχή στην ΕΕ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ... υπογραμμίζει τα ακόλουθα σημεία: μία πλήρως αποτελεσματική εποπτική αρχή (SSM) απαιτεί την λειτουργία του Single Resolution Mechanism (μηχανισμού αναδιάρθρωσης) για τις τράπεζες που εποπτεύει ο SSM, με εκτεταμένες εξουσίες αναδιάρθρωσης που θα επιτρέπουν την γρήγορη, αποτελεσματική και με συνοχή λήψη αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο», είπαν οι ηγέτες της ΕΕ.

Προσθέτει η ανακοίνωση ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει την πρόταση της Κομισιόν για την δημιουργία του SRM με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη του έτους ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτησή της πριν το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου».

Η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λήγει στα μέσα Απριλίου του 2014.

Ο SRM θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια που πιθανόν να χρειαστεί για την αναδιάρθρωση ή την εκκαθάριση τραπεζών, εάν οι ζημίες που θα επιβληθούν σε επενδυτές, μετόχους και μεγαλοκαταθέτες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Τα κεφάλαια του μηχανισμού θα προέλθουν από ετήσιες προμήθειες που θα καταβάλουν οι τράπεζες, αλλά μέχρι να συγκεντρωθεί ένα ικανό ποσό, στα πρώτα 10 έτη, ίσως χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί από τον μόνιμο μηχανισμό διάσωσης της ΕΕ.

Οι δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ παραμένουν ασαφείς για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός.

«Θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, με βάση τις εισφορές του χρηματοπιστωτικού τομέα και μια επαρκή και δημοσιονομικά ουδέτερη δυνατότητα διάσωσης μεσοπρόθεσμα», αναφέρεται σχετικά.


in.gr