Ο οίκος αξιολόγησης Fitch και ο οίκος Standard & Poor's υποβάθμισαν την Παρασκευή την Κύπρο σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (Restricted Default και Selective Default, αντίστοιχα κατά την ορολογία των δύο οίκων) μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων που υπόκεινται σε εγχώριο δίκαιο.

Κατά την Fitch η υποβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου (IDR) σε τοπικό νόμισμα, συνιστά μία επώδυνη ανταλλαγή χρέους και έρχεται σε συνέχεια της υποβάθμισης από B σε CCC που είχε γίνει στις 3 Ιουνίου.

Μόνο τα εγχώρια ομόλογα υποβαθμίστηκαν, τα υπόλοιπα παραμένουν στην αξιολόγηση CCC.

Η υποβάθμιση είναι προσωρινή και θα αρθεί όταν θα εκδοθούν τα νέα ομόλογα.

Tο μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε ξένο νόμισμα επιβεβαιώθηκε στο B- με αρνητικές προοπτικές, αναφέρει η Fitch.

in.gr