Ζεστό χρήμα στην οικονομία, χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσθήκη ενός ακόμα προμηθευτή φυσικού αερίου είναι τα άμεσα οφέλη του αγωγού ΤΑΡ για την Ελλάδα, χωρίς να παραγνωρίζεται το έμμεσο όφελος από τη γεωστρατηγική ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανιών, αλλά και της Ευρώπης.

Με την έναρξη των εργασιών από το 2015 εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην Ελλάδα περίπου 1,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή του αγωγού, ποσό που θα επιμεριστεί σε ελληνικές σωληνουργίες, αλλά και κατασκευαστικές εταιρίες που θα αναλάβουν το έργο, απασχολώντας άμεσα περίπου 2.500 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων (νομικοί, μελετητές, εργάτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.ά.) και έμμεσα 8.000-10.000 άτομα.

Στο στάδιο λειτουργίας του αγωγού θα απασχοληθούν περίπου 500 άτομα, κυρίως προσωπικό ασφαλείας στους σταθμούς φύλαξης, εργαζόμενοι στους σταθμούς συμπίεσης και προσωπικό στον τομέα συντήρησης.

Τα οφέλη για την Ελλάδα

• Επένδυση ύψους 1,5-1,7 δισ. ευρώ.
• Επανατοποθετείται η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη.
• Προσθήκη 320 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας (2015-2018).
• Περισσότερες από 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας.
• Περισσότερες από 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
• Διανομή ποσοτήτων στα Βαλκάνια μέσω διασυνδετήριων αγωγών.
• Θα αποτελεί μια πρόσθετη πηγή φυσικού αερίου πέραν της Ρωσίας και της Αλγερίας.

Η ταυτότητα του αγωγού

Ο αγωγός θα περνά από τη βόρεια Ελλάδα και μέσω Αλβανίας θα καταλήγει υποθαλάσσια στην Ιταλία.

• 10 δισ. κυβικά μέτρα η μεταφορική του ικανότητα, με δυνατότητα επέκτασης σε 20 δισ.
• Συνολικό μήκος 870 χιλιόμετρα, από τα οποία 550 στην Ελλάδα, 205 στην Αλβανία, 110 υποθαλάσσια στην Αδριατική και 5 χιλιόμετρα επί ιταλικού εδάφους.
• Υψηλότερο σημείο τα 1800 μέτρα στην Αλβανία και χαμηλότερο τα 810 μέτρα βάθος στην Αδριατική.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ ο αγωγός συνεπάγεται για την οικονομία όφελος 17-18 δισ. ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τα επόμενα 50 χρόνια. Το 60% θα αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Σε ετήσια βάση στη Βόρεια Ελλάδα ο TAP θα δημιουργεί τζίρο 180 εκατ. ευρώ κατά την κατασκευή και άνω των 210 εκατ. ευρώ κατά τη λειτουργία. Πιο ωφελημένοι θα είναι οι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω κυρίως της πιο ανεπτυγμένης βιομηχανίας συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες. Ακολουθούν οι νομοί της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα ωφεληθούν κυρίως λόγω των τεχνικών έργων.

Τα γεωστρατηγικά οφέλη

Εκτός από τα άμεσα οφέλη για την οικονομία της χώρας με την εμπλοκή της στο σχέδιο TAP η Ελλάδα ενισχύεται και γεωστρατηγικά, καθώς θα μετατραπεί σε χώρα-κλειδί για την τροφοδοσία των Βαλκανίων με αζερικό αέριο περιορίζοντας την εξάρτηση του ρωσικού παράγοντα στη Ν.Α Ευρώπη, κύριος προμηθευτής της οποίας είναι η Gazprom.


real.gr