Στη Schrobenhausen της Γερμανίας μεταβαίνει από 1-5/7/2013 ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων Κ. Χαρτζουλάκης, για να συμμετάσχει στη τελική συνάντηση του προγράμματος Grundtvig ‘WATER and LIFE’ που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς διαχείρισης νερού και δήμοι από την Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα διαχείρισης του νερού, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των φορέων διαχείρισης και του κοινού και ενημερώνοντας για τις ορθές πρακτικές χρήσης (στην ύδρευση, την γεωργία και το περιβάλλον) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος σχετικά με το νερό (ποιότητα, διαθεσιμότητα, χρήση).

Το Ινστιτούτο, που είναι υπεύθυνο την χρήση του νερού στη γεωργία, θα παρουσιάσει τις δράσεις για την εξοικονόμηση του νερού στη γεωργία. Κεντρικό θέμα στην συνάντηση είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού και οι επιπτώσεις στη τιμή του για τον καταναλωτή για τις διάφορες χρήσεις και οι εμπειρίες από την εφαρμογή της σε διάφορες χώρες.