Τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών και Παχιανών του Δήμου Χανίων θα πραγματοποιήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης για παιδιά σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

Η ενημέρωση θα γίνει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων και συγκεκριμένα από τον κ. Μανώλη Βλαζάκη,Υποπυραγό και τον κ. Ιωάννη Κοτσώνη, Πυραγό.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής :

- Τρίτη 2 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. - Κ.Π.Δ. Λενταριανών
- Τετάρτη 3 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ - .Κ.Π.Δ. Παχιανών