Παρατάθηκε μέχρι και την 2α Ιουλίου 2013, λόγω της διήμερης απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013, ανεξαρτήτως ψηφίου ΑΦΜ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών.