Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της ΝΕ Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με επικεφαλής το συντονιστή της και του συλλόγου Ελλήνων Ρομ Ηρακλείου Κρήτης.

Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις και καθορίστηκε ένα πλαίσιο τακτικής συνεργασίας, που θα στοχεύει στην ουσιαστική ένταξη των Ελλήνων Ρομ στις διαδικασίες οργάνωσης, λειτουργίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που διέπουν τις σχέσεις της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας με το κράτος και τους θεσμούς του.

Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη αλληλοκατανόησης, ενημέρωσης και σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων στα πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα εκατέρωθεν.

Συζητήθηκαν επίσης τα αίτια των φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων.

Εκτός από τα καθαρά τυφλά ρατσιστικά κίνητρα, ως κύριο πρόβλημα εντοπίστηκε ο σχεδόν αναγκαστικός περιορισμός των Ρομ στο πεδίο μιας θεσμικά μη κατοχυρωμένης οικονομίας, την οποία απλώς «ανέχονται» οι κυρίαρχοι θεσμοί του κράτους και τα προσκόμματα κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής φύσης, που εμποδίζουν τους Έλληνες Ρομ να δραστηριοποιηθούν στη σφαίρα της «αποδεκτής», «νόμιμης» οικονομίας.

Επίσης ο αποκλεισμός της κοινότητας των Ρομ – σε αντίθεση με την πρακτική σε άλλες ευρωπαϊκής χώρες- από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης και χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθιστά την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση και τη δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα αυτά, καίριας σημασίας.

Η απόκτηση αδειών για νόμιμη συμμετοχή στις λαϊκές αγορές, η ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση στις υποδομές υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η διευκόλυνση απόκτηση στέγης με τη δημιουργία οικοδομικών συνεταιρισμών, αποτελούν κομβικά προβλήματα που ζητούν άμεση αντιμετώπιση!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα σταθεί αρωγός στον αγώνα των Ελλήνων Ρομ για θεσμική και κοινωνική ισοτιμία, για αποδοχή και δικαιοσύνη, με την ενθάρρυνση κάθε νόμιμης ενέργειας και την ανάληψη πολυεπίπεδων πρωτοβουλιών γι’ αυτό το σκοπό.

Η κοινότητα των Ελλήνων Ρομ και η ελληνική κοινωνία έχουν κοινά συμφέροντα.

Έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις μιας βαθιάς πολυπρόσωπης κρίσης, που θέτει σε αμφισβήτηση ακόμα και ιστορικά δοκιμασμένες, «επιτυχημένες» συνταγές και νοοτροπίες. Μέσα από τη διαφορετικότητα, με αλληλοσεβασμό, με κατανόηση, με αγώνα για ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και την παραγωγική δραστηριότητα θα τα καταφέρουμε όλοι μας!