Επιβεβαίωση έλαβε το δημοσίευμα του Flashnews.gr από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον έλεγχο που γίνεται στις Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας.

Σύμφωνα με την ΤτΕ γίνονται προσεκτικοί έλεγχοι από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας σε όλες τις Συνεταιριστικές, χωρίς να έχουν προκύψει μέχρι τώρα επιβαρυντικά στοιχεία για κάποια από αυτές, παρόλο που όπως σημειώθηκε οι μικρές τράπεζες έχουν δυναμικά στοιχεία τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται λόγω του ότι συνδέονται άμεσα με την τοπική οικονομία της κάθε περιοχής.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις δίνοντας ως περίοδο ανακατατάξεων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο καθότι οι συνθήκες που έχει θέσει η Τρόικα πρέπει να υλοποιηθούν.

Flashnews.gr