Χθες, μια ημέρα μετά την λήξη των εργασιών του 9ου τακτικού Συνεδρίου της Ν.Δ. το γραφείου του Μ. Κεφαλογιάννη μας ενημέρωσε - ατυχώς όπως αποδεικνύεται σήμερα - πως τέσσερα σχολεία του Νομού αποφεύγουν το λουκέτο.

Στο δελτίο Τύπου, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρεται ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Πολύ καλά, απλά δεν είναι πλέον Γραμματέας, αφού σύμφωνα με το καταστατικό, μέχρι την ανάδειξη νέου Γραμματέα από την Π.Ε. χρέη εκτελεί ο πρώτος σε ψήφους της Π.Ε. όπως αυτός αναδείχθηκε από την διαδικασία στο συνέδριο.

Ας ενημερώσει λοιπόν κάποιος το γραφείο του πρώην Γραμματέα ότι πλέον ο θεσμικός του ρόλος είναι αυτός του βουλευτή Ηρακλείου.

Άλεξ. Μαν.