Την Παρασκευή 5/7/2013 δίνεται σε κυκλοφορία το τμήμα στην περιοχή της Σήραγγας Τοπολίων σε μήκος 1000,00 μ. μετά τη ολοκλήρωση μέρους των προβλεπομένων εργασιών του έργου: «Αντιστήριξη των πρανών στο τμήμα Τοπόλια- Κατσοματάδο» από τη ανάδοχο εταιρεία Προμηθέας ΑΤΕΒΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η διακοπή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων έγινε με την 2501/10/92-Α Απόφαση Αστυνομικής Δ/νσης Χανίων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων λόγω πτώσης λίθων στο οδόστρωμα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας επρόκειτο να διαρκέσει έως και 30-6-2013 αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι) καθυστέρησαν τις εργασίες τοποθέτησης των φραχτών ανάσχεσης και αγκύρωσης των πλεγμάτων από τους αναρριχητές.

Κατά την διάρκεια των εργασιών έγιναν εργασίες καθαρισμού πρανών από ασταθείς λίθους σε έκταση 160 στρεμμάτων και τοποθετήθηκαν φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων σε μήκος 1.100μ.

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα συνεχιστούν στις 15-9-2013 προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι τέλους του έτους όπως προβλέπει η σύμβαση του έργου.