Αναλυτικά στοιχεία για το πώς διαμορφώνεται το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Το ύψος του χρέους, λαμβανομένου υπόψη και του χαρτοφυλακίου των διαχειριστικών πράξεων (μετά swap), στις 31 Μαΐου 2013 ανήλθε στο ποσό των 317.856.083.972,06 ευρώ.

Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αναλύεται ως εξής:

Ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 

Ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι: 94.928.122.169,12 ευρώ

Ειδικότερα, το ύψος του χρέους για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ανήλθε σε 79.971.613.601,99 ευρώ.

Απ' αυτά, το ύψος του χρέους για ομόλογα στην αγορά εσωτερικού ανήλθε σε 75.715.573.350,30 ευρώ, για τα ομόλογα της αγοράς εξωτερικού σε 4.095.500.255,69 ευρώ και για τιτλοποιήσεις εξωτερικού σε 160.539.996 ευρώ.

Το ύψος του χρέους για τους βραχυπρόθεσμους τίτλους ανήλθε σε 14.956.508.567,13 ευρώ.

Απ' αυτά, τα 14.836.379.000 αφορούν σε έντοκα γραμμάτια και τα 120.129.567,13 σε έντοκα γραμμάτια σε φυσικούς τίτλους.

Δάνεια

Το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης για τα Δάνεια ανήλθε συνολικά σε 222.927.961.802,94 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 5.209.905.460,30 ευρώ αφορούν σε δάνεια της ΤτΕ, τα 118.500.000 σε λοιπά δάνεια Εσωτερικού, ποσό 7.045.476.051,12 ευρώ σε ειδικά και διακρατικά δάνεια, ποσό 205.256.131.127,31 ευρώ είναι δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης και ποσό 5.297.949.164,21 είναι λοιπά δάνεια εξωτερικού.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τον κ. Σταϊκούρα μετά από ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο ο οποίος είχε ζητήσει να ενημερωθεί σε ποιο ποσό ανέρχεται το συνολικό ελληνικό χρέος μέχρι 31/5/2013 και σε ποιους οφείλεται το χρέος αυτό.

in.gr/Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ