Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου λειτουργεί στα γραφεία του, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Δημοκρατίας 10), «Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού (info-desk)» για το σχέδιο δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση». 

Το σχέδιο «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», ένα εταιρικό σχήμα 9 τοπικών φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Υλοποιείται στους δήμους: Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Μινώα – Πεδιάδας, Χερσονήσου στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1, Θεματικός Άξονας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013).
Το σχέδιο στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κοινωνική οικονομία. 

Απευθύνεται σε ανέργους, σε ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες που κατοικούν μόνιμα στους προαναφερόμενους δήμους. 

Οι άνεργοι ωφελούμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεχθούν για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο, θα λάβουν υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τόσο στα βήματα και στις διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης όσο και στην προετοιμασία τους για μια αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας. Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο καθώς και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο INFO – DESK του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου (Δευτέρα – Παρασκευή:8.00 π.μ. εως 8.00 μ.μ.)