Αύριο θα λυθεί εν μέρει το μυστήριο γύρω από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και το Ιόνιο.

Συγκεκριμένα αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα από τις σεισμικές έρευνες που έχουν γίνει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Τα αποτελέσματα από τις έρευνες που πραγματοποίησε η νορβηγική εταιρία PGS, θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη στους ενδιαφερόμενους, μετά από άδεια του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη.

Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις σεισμικές έρευνες, οι ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρίες θα αξιολογήσουν το δυναμικό των περιοχών και θα σταθμίσουν τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για παραχώρηση περιοχών («οικοπέδων») προς έρευνα, που εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν στα μέσα του 2014.

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013, καθώς το αρχικό πρόγραμμα της συλλογής των δεδομένων επεκτάθηκε από τα 8.500 χιλιόμετρα στα 12.500 χιλιόμετρα.

Τα ενδεικτικά αποτελέσματα από σεισμικές γραμμές αντιπροσωπευτικές των παραπάνω περιοχών, είναι πλέον διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις της PGS ενώ σύντομα η νορβηγική εταιρία θα εγκαταστήσει ανάλογο χώρο προβολής δεδομένων και στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα.

Το κέντρο βάρους του προγράμματος της PGS, επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις περιοχές:

* Η βόρεια περιοχή 10x10 χιλιόμετρα γραμμών στο Ιόνιο Πέλαγος, πάνω στην Πριαπούλια Ζώνη (Pre-Apulian zone).

Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της ανθρακικής πλατφόρμας της νοτίου Αδριατικής, με ανθρακικά πετρώματα του ανώτερου Κρητιδικού έως Ηωκαίνου, που καλύπτονται από παχύ κάλυμμα λεπτομερών ιζημάτων του Ολιγοκαίνου και κλαστικά ιζήματα του Μειο-Πλειοκένου.

Το σύστημα αυτό, έχει ανάλογα στους παραγωγικούς ταμιευτήρες διηρρηγμένων ανθρακικών πετρωμάτων της κεντρικής Αδριατικής, στην γειτονική Ιταλία και Αλβανία.

* Στα νότια, υπάρχει ένας αραιότερος κάνναβος γραμμών γύρω από το κοίτασμα του Κατακόλου.

Η περιοχή αυτή ανήκει στην Ιόνιο ζώνη και έχει αναλογίες με χερσαίες παραγωγικές περιοχές στην Αλβανία.

Η απεικόνιση των πετρωμάτων θα επικεντρωθεί στα Ηωκαινικά και Κρητιδικά ανάλογα για το Κατάκολο και στους Τριαδικούς εβαπορίτες, οι οποίοι παρουσιάζουν δυναμικό με εναλλαγές αλίτη, γύψου και ανυδρίτη, με δολομίτες και στρώματα σχιστολίθων πλούσιων σε οργανικά.

* Νοτίως της Κρήτης, ο κάνναβος των γραμμών θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, το πρίσμα προσαύξησης του Νεογενούς στη Μεσογειακή ράχη, όπως και την έκταση, το πάχος και τη συνέχεια του καλύμματος των εβαποριτών του Μεσσηνίου.