Οι 100 πλέον κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες του έτους 2012 συγκέντρωσαν συνολικά καθαρά κέρδη σχεδόν 0,7 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 2,6% των συνολικών εσόδων τους.

Συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο στη διάρκεια του 2012, όπως ήταν αναμενόμενο, ο αριθμός των εκατομμυριούχων κερδοφόρων ελληνικών βιομηχανιών, αυτών δηλαδή που είχαν καθαρά κέρδη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε σχέση μάλιστα με το έτος 2007, οπότε αυτές είχαν ξεπεράσει τις 320, ο αριθμός τους μειώθηκε το 2012 κατά 64%, ενώ τα αθροιστικά κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 70%.

Συγκεκριμένα, οι κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες με καθαρά κέρδη μεγαλύτερα από ένα εκατ. ευρώ περιορίστηκαν το 2012 σε λιγότερες από 120, ενώ το 2011 ήταν 140.

Γεγονός είναι, πάντως, ότι εν μέσω «βουνού» ζημιών που συσσώρευσαν εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα το περασμένο έτος, σχεδόν 120 βιομηχανίες κατόρθωσαν να καταγράψουν σημαντική κερδοφορία, συνήθως αποσπώντας μερίδια από άλλες, εξασθενημένες ομοειδείς επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά και διευρύνοντας παράλληλα τις εξαγωγές τους σε γειτονικές και μη χώρες. Επίσης, ένα μέρος από αυτές επωφελήθηκε από έκτακτα, συγκυριακά έσοδα ή επανήλθε σε κερδοφορία από ζημιογόνα αποτελέσματα που οφείλονταν σε έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Οι 100 πλέον κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες του έτους 2012 συγκέντρωσαν συνολικά καθαρά κέρδη σχεδόν 0,7 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 2,6% των συνολικών εσόδων τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι 100 αυτές επιχειρήσεις κατέγραψαν το 2012 συνολικές πωλήσεις 25,83 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,52 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,04 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,88 δισ. ευρώ και, όπως προαναφέρθηκε, καθαρά κέρδη σχεδόν 0,7 δισ. ευρώ.

Συμμετέχουν στη σχετική λίστα, στις πρώτες θέσεις, οι κολοσσιαίες βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαίου, αλλά για πρώτη φορά απουσιάζουν πολλά βαρύγδουπα, ιστορικά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας, όπως εταιρείες τσιμέντων, τροφίμων και ποτών, καθώς και μεταλλουργικών προϊόντων, εκδόσεων και άλλων προϊόντων, που παραδοσιακά καταλάμβαναν κορυφαίες θέσεις μεταξύ των κερδοφόρων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού τομέα. Απουσιάζουν, επίσης, μερικές γνωστές και μεγάλες θυγατρικές πολυεθνικών οίκων, που επίσης βυθίστηκαν σε ζημιές ή κατέγραψαν οριακή κερδοφορία.

Οι 65 από τις 100 αυτές εταιρείες το 2012 βελτίωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 35 που παρουσίασαν μειωμένη αποδοτικότητα.

iefimerida.gr