Πολλά αρνητικά σημεία βλέπει ο ΣΕΒ στο προσχέδιο του Κώδικα Φόρου Εισοδήματος που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και κάνει λόγο για προχειρότητα στη σύνταξη του προσχεδίου, εκτιμώντας ότι «η από μακρού εκκολαπτόμενη μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα δεν ξεκινά με θετικούς οιωνούς».

in.gr