Ενίσχυση στα κονδύλια των εφημεριών και ενίσχυσει του προσωπικού ώστε να μην δίνεται μια πλασματική εικόνα χαμηλής πληρότητας, ζητούν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα στοιχεία πληρότητας των κλινών του νοσοκομείου (όπως υπάρχουν στο ESYNET), όπως επίσης και τα στοιχεία για κάποιες μονάδες όπως η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το χειρουργείο του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στις κλίνες των κλινικών του Νοσοκομείου (πλην ΜΕΘ κι ΜΤΝ), στο πρώτο πεντάμηνο του 2013  η πληρότητα κινήθηκε από 52% ως 63%, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2012 είχε κινηθεί από56% ως 70%.

Υπάρχει μια μείωση του ποσοστού πληρότητας από 3 έως 7 μονάδες, η οποία είναι προφανές ότι οφείλεται στη μείωση του κονδυλίου των εφημεριών που περιόρισε κατά πολύ τη λειτουργία κάποιων κλινικών.

Ακόμη στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αυξήθηκε η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού παρά τα μεγάλα προβλήματα με την προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης και με την έλλειψη προσωπικού.

Οι ασθενείς αυξήθηκαν κατά 96 (από 59 σε 65) και ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων κατά 95 (από 733 σε 828). (πίνακας 2).

Επίσης τα χειρουργεία του Νοσοκομείου (χωρίς τις μικροεπεμβάσεις και τις ενδοσκοπήσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν 648, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 ήταν 654 και το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν 643, είχαμε δηλαδή το 2013 μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2012 και μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011, πα΄ρα τις μεγάλες ελλείψεις υλικών (ορθοπεδικών, λαπαροκσοκοπικών κλπ) που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Οι εργαζόμενοι καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους:

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και το προσωπικό του έχουν τη δυνατότητα – παρά τις δύσκολες συνθήκες – να προσφέρουν στο σύστημα υγείας και στην τοπική κοινωνία σημαντικές υπηρεσίες, χρειάζεται όμως να υπάρξει ενίσχυση στα κονδύλια εφημεριών, στον προϋπολογισμό και τις χρηματοδοτήσεις για υλικά, όπως επίσης χρειάζεται και ενίσχυση στο προσωπικό. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί έντεχνα μια πλασματική εικόνα χαμηλής πληρότητας που θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική και ανησυχητική για το μέλλον του Νοσοκομείου.