Έκτρωμα χαρακτηρίζει η ΠΟΕ ΔΟΥ τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, που έθεσε ημερών σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Μιλά επίσης για «αναμενόμενο προϊόν ασχετοσύνης και ανικανότητας συμβούλων, παρασυμβούλων, μυστικοσυμβούλων και άλλων μετακλητών παραγόντων και παράκεντρων εξωθεσμικής εξουσίας που τα τελευταία χρόνια έχουν πλήρως υποκαταστήσει την νόμιμη διοικητική ιεραρχία και τα αρμόδια υπηρεσιακά της όργανα στο υπουργείο».

Για τους εφοριακούς, τα μόνα νέα στοιχεία που εισάγει είναι οι νέες δοκιμασίες με νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη για τους μη έχοντες (μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους μικροεπαγγελματίες, κλπ που είναι τα μόνιμα «φορολογικά υποζύγια» - πειραματόζωα) και νέα περιθώρια φορολογικής ασυλίας για τους «έχοντες και κατέχοντες» .

Ενδεικτικά παρατηρεί:

Κατάργηση της έκπτωση φόρου 1,5% για παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις.
Όταν οι μισθωτοί φορολογούνται με τα τεκμήρια θα εφαρμόζεται η κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων (για εισόδημα μέχρι 50.000€ με 26%, και για εισόδημα πάνω από 50.000€ με 33%.
Αύξηση του 1ου κλιμακίου από 10% σε 11% για εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000€.
Αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 80% στις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ)
Κατάργηση των φοιτητών, από προστατευόμενα μέλη.
Αύξηση του συντελεστή φορολογίας στην αποζημίωση λόγω απόλυσης από 20% σε 25% και για κλιμάκιο πάνω από 101.000 έως 150.000.
Κατάργηση της δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας από γονείς προς τα παιδιά και αντίστροφα.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καταγγέλλει ότι καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε δεν ελήφθη υπόψη από τους αρμόδιους και καλεί το υπουργείο να το αποσύρει.

in.gr