Υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εκπομπές αέριων ρύπων είναι οι έλληνες εφοπλιστές.

Απορρίπτουν ωστόσο κάθε μέτρο το οποίο αντί να βοηθήσει στη κοινή προσπάθεια και στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει αφορμή για κερδοσκοπία σε βάρος τόσο της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσο και του περιβάλλοντος.

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι και η ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας ρύπων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο σύστημα αυτό η παγκόσμια ναυτιλία θα μπορούσε να συνεισφέρει ακόμα και 100 δισ. δολάρια ετησίως, ποσό υπέρογκο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνολικός τζίρος εκτιμάται στα 600 δισ. δολάρια το χρόνο, και χωρίς να μπορεί να ελέγχει κανείς τη ορθή χρήση του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Αντίθετα σε ειδική έκδοση που εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εξηγεί αναλυτικά τις αιτίες που υποστηρίζει την ανάπτυξη λειτουργικών και τεχνικών λύσεων, αλλά και την υπό προϋποθέσεις συγκατάβασή της στην δημιουργία ενός παγκόσμιους ταμείου που θα ελέγχεται από τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ένα ταμείο που οι πόροι του θα προέρχονται από ένα τέλος το τέλος του άνθρακα, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από τον ΙΜΟ.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις

Ο Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Επίδοσης (EEDI) για νέα πλοία που θα απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής επίδοσης ανά δυνατότητα μεταφορικού έργου/μίλι (π.χ. τόννο μίλι) για διάφορους τύπους πλοίων και κλίμακα μεγεθών. Με την ανά πενταετία σταδιακή αυστηροποίηση ο EEDI θα τονώσει την τεχνολογική ανάπτυξη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση στην κατανάλωση καυσίμων από το πλοίο.

Από λειτουργικής πλευράς, έχει αναπτυχθεί το υποχρεωτικό πρόγραμμα ενεργειακής επίδοσης των λειτουργιών του πλοίου, το Σχέδιο Διαχείρισης της Ενεργειακής Επίδοσης Πλοίου (SEEMP) για να βοηθηθεί η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία να επιτύχει οικονομικά αποτελεσματικές βελτιώσεις επίδοσης των λειτουργιών της με τη χρήση του Λειτουργικού Δείκτη Ενεργειακής Επίδοσης (EEOI) ως εργαλείου παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών η μείωση της ταχύτητας είναι μία από τις διαθέσιμες λειτουργικές επιλογές που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση εκπομπών χωρίς κόστος, εφόσον όμως για τη ναυτιλία μεταφοράς χύμα φορτίων μπορούν να δεσμευθούν οι ναυλωτές των πλοίων.

Τον Ιούλιο 2011 ο ΙΜΟ θα εξετάσει προς υιοθέτηση σχέδιο τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI της MARPOL για να καθιερωθεί από 1/1/2013 ο EEDI υποχρεωτικά για ορισμένους τύπους νέων πλοίων και το SEEMP υποχρεωτικά για όλα τα πλοία.

marinenews.gr