Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μεσογειακών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΜΕ.Τ.Ε ΑΕ (Λιμνούπολη)

Στην Γ.Σ παραβρέθηκαν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπων μέτοχοι που κατείχαν 930.983 από το σύνολο των 1.712.264 μετοχών.

Η πρωτόγνωρη συμμετοχή οφείλεται στην μεγάλη αλλαγή σελίδας στην πορεία της εταιρίας, τα τελευταία 12 χρόνια.

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας με σειρά προτίμησης είναι:

1.Χαριτάκης Κωνσταντίνος
2.Ζαγουράκης Γεώργιος
3.Γιαννικάκης Πάυλος
4.Λιμογιάννης Κωνσταντίνος
5.Χίνος Παντελής
6.Κοκολογιάννης Γεώργιος
7.Μαυράκης Σπύρος
8.Σταυριανάκης Βασίλειος
9.Μπλαζάκη Αγγελική

Τα επτά πρώτα σε προτίμηση μέλη αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την Τετάρτη 3 Ιουλίου συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω κατανομή των θέσεων:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : Χαριτάκης Κωνσταντίνος
Ά Αντιπρόεδρος : Γιαννικάκης Παύλος
΄Β Αντιπρόεδρος : Ζαγουράκης Γεώργιος
Μέλη : Κοκολογιάννης Γεώργιος, Λιμογιάννης Κωνσταντίνος, Μαυράκης Σπύρος και Χίνος Παντελής