Έξι εξαντλητικές συναντήσεις με την τρόικα χρειάστηκαν για να «κλειδώσει» η συμφωνία για τον τελικό κατάλογο των εργαζομένων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Συμφωνήθηκε να τεθούν σε διαθεσιμότητα 12.556 υπάλληλοι σε δύο «κύματα» μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί (45,56%) 5.730 εργαζόμενοι προέρχονται από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, 4.150 υπάλληλοι που θα προκύψουν από το πλεονάζον προσωπικό των υπουργείων και 2.676 εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με το «Έθνος», οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για 8 μήνες αντί για 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και θα αξιολογηθούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις που υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα ποσοστό της τάξης του 80-90% από τους 12.556 διαθέσιμους θα απορροφηθεί σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο ύστερα από αξιολόγηση.

Στην πρώτη φάση, τον Ιούλιο, πρέπει να δοθούν 5.000 ονόματα υπαλλήλων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα:

2500 σχολικοί φύλακες
2000 εκπαιδευτικοί, κυρίως γυμναστές και καθηγητές Πληροφορικής
500 υπάλληλοι υπουργείων, οι πρώτοι 50 θα προέρχονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου όταν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα:

3500 δημοτικοί αστυνομικοί
2500 υπάλληλοι δήμων και υπουργείων
1500 εκπαιδευτικοί που αποδεδειγμένα δεν ασκούν τα καθήκοντά τους.

newpost.gr