Την αποζημίωση των ελαιοκαλλιεργειών στην Κρήτη που επλήγησαν από σχινοκαρπία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ζήτησε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

Όπως αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος προς τον Λ. Αυγενάκη: «σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα ο παγετός, το χαλάζι, η ανεμοθύελλα κλπ. Το φαινόμενο της σχινοκαρπίας (ακαρπία) , το οποίο έχει εμφανιστεί στις ελαιοκαλλιέργειες της Κρήτης, αποτελεί αίτιο μη καλυπτόμενο ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ».

Ωστόσο, οι ανωτέρω ζημιές μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κρατικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα πρέπει εκτός των άλλων:

α) Η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων 3 ετών,

β) Να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς συνθήκης,

γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των συνθηκών ως δυσμενών και,

δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το ΓΛΚ

Επισημαίνεται ακόμη ότι, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών, ο ΕΛΓΑ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας των ελαιοκαλλιεργειών της Κρήτης.