Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συνεχίζει και διευρύνει την συμμετοχή του προς την κατεύθυνση της Μεσογειακής συνεργασίας μεταξύ Λιμενικών Οργανισμών άλλων χωρών και Ερευνητικών Φορέων, με στόχο τόσο την απόκτηση ευρύτερης τεχνογνωσίας, όσο και την ενίσχυση και διεύρυνση των γνωστικών του πεδία σε ζητήματα μείζονος σημασίας.

Έτσι, έπειτα από ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που περιελάμβανε δύο στάδια υποβολής, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης, ENPI, η πρόταση με τίτλο “Risk Assessment Analysis on Offshore Platforms in South East Mediterranean” προϋπολογισμού EUR 1.504.913,70 και Κωδική Ονομασία “RAOP-MED”, στην οποία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

- Κύπρος: Αρχή Λιμένων Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

- Ιορδανία: National Centre for Research and Development και University of Jordan/Faculty of Marine Sciences

- Ελλάδα: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ

- Ισραήλ: Israel Oceanographic & Limnological Research

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση εξασφάλισε την ψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 1.095 σχέδια και προτάσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες του τον Οκτώβριο του 2013 και επικεντρώνεται στη διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με διεργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και διανοίγει νέες προοπτικές όσον αφορά την παρακολούθηση, προστασία και πιλοτική ολοκλήρωση ενεργειών σε παράκτιες πλατφόρμες της Μεσογειακής λεκάνης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή θαλάσσιων εγκαταστάσεων, όπως πλατφόρμων εξόρυξης και τερματικών σταθμών στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) και πιθανών επιπτώσεων (impact assessment) με βάση συγκεκριμένα σενάρια κινδύνου που θα αναπτυχθούν μέσα από το πρόγραμμα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρό σχεδιασμό, ανάπτυξη στέρεων και αποδοτικών συνεργασιών και κυρίως μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, αποτελεί τον κυριότερο πρεσβευτή της χώρας - σε ότι αφορά στους Λιμενικούς Οργανισμούς - στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων ενισχύοντας την εικόνα του και βελτιώνοντας την θέση του σε ολόκληρη της Λεκάνη της Μεσογείου.

Η υπεραξία από την έντονα εξωστρεφή δραστηριότητα του ΟΛΗ αντανακλά σε όλη την Κρήτη, ενώ για μια κόμη φορά τονίζεται ότι η δραστηριότητα του Οργανισμού είναι αντιστρόφως ανάλογη των διατιθέμενων έμψυχων πόρων, οι οποίοι αν και περιορισμένοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την πρόοδο και την ανάπτυξη στην πράξη.