Αύριο Τετάρτη 10 Ιουλίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της 4ης Συμπληρωματικής Απόφασης Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Ηρακλείου & Π.Ε. Λασιθίου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2013.

2. Έγκριση δαπάνης: α) 2.091,00€, για ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό ANEKORAMA, β) 1.845,00 ευρώ για καταχώρηση στην εφημερίδα « Τα Νέα Σαββατοκύριακο» και γ) 9.989,70€, για προμήθεια 2.000 τεμαχίων από το βιβλίο «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – για παιδιά».

3. Συμμετοχή της Π.Ε. Χανίων στην Διοργάνωση Εκδήλωσης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στα πλαίσια των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

4. Κρίση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εξέταση υπομνήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου της ΠΕΗ 2011, Β φάση, βορειοανατολικό σύμπλεγμα» αναδόχου Ανδρούλας Σουρουλά & ΣΙΑ Ε.Ε.

6. Έγκριση Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου: «Δυτική Περιμετρική Οδός Παγκρητίου Σταδίου και σύνδεσης της με οδό προς Λινοπεράματα».

7. Κατακύρωση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παιδικός Σταθμός 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ Λαππαίων» 2ο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό σταθμό 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ Λαππαίων» με προϋπολογισμό 33.037,80 € μαζί με το Φ.Π.Α..

8. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για την εργολαβία: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 2010».

9. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2012)» Αναδόχου ΕΕ Α. ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ.

10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης:«Μελέτη Δρόμου Γαράζο - Ανώγεια» (επαρχιακής οδού 29).

11. Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

12. Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης δύο αποθηκών, εκ των οποίων η μία περίπου 50 τ.μ και η άλλη περίπου 40 τ.μ για τη στέγαση των αρχείων των τμημάτων Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Ρ, αντίστοιχα.

13. Δικαστική εκπροσώπηση ΠΕ Λασιθίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου Τμήμα Α΄τριμελές (Μεταβατική έδρα Λασιθίου) στη δικάσιμο που έχει οριστεί κατά τη συζήτηση προσφυγής του κ Μαχαιρά Στυλιανού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 845/25-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου.
14. Υποβολή ένστασης κατά πράξεων του ΙΚΑ επιβολής προστίμων στην πρώην ΝΑ Ηρακλείου.

15. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της ΠΕ Χανίων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων, κατά τη δικάσιμο στις 31-10-13 και έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.100 €.

16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΑΓ. ΔΕΚΑ –ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ /ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (χ.θ. 18+ 541-Χ.Θ. 21+145) Β΄ΦΑΣΗ».

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΒΙΑΝΝΟΣ /ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ (χ.θ. 0+ 000-Χ.Θ. 12+270) Β΄ΦΑΣΗ».

18. Έγκριση προκήρυξης της μελέτης, δέσμευση πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού: «Μελέτη κατασκευής Κέντρου Αποκατάστασης Γ.Ν. Κ.Υ. «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», προϋπολογισμού 776,494,22 € (με ΦΠΑ.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ρεθύμνου.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου.

21. Έγκριση Μετακινήσεων.