Κρητική Τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε επισκεψιμότητα ανάμεσα σε όλες τις ιστοσελίδες των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας με βάση την κατάταξη που δίνει το site alexa.com.

Η ιστοσελίδα alexa.com είναι για όλο το διαδίκτυο και δίνει ενδεικτικά στοιχεία κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και την κατάταξη της ιστοσελίδας που θα αναζητήσει ο χρήστης, στην χώρα που βρίσκεται το domain της και σαφώς η έδρα της.

Η κατάταξη ορίζεται με βάση την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας από τους χρήστες και κάποια άλλα δεδομένα και για αυτό το λόγο τα στοιχεία είναι ενδεικτικά.

Ωστόσο μπορεί ο αναγνώστης να σχηματίσει μία πρώτη εικόνα για το πόσο χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου τις σελίδες των Τραπεζών, που ως γνωστόν ειδικά με την ηλεκτρονική τραπεζική επιταχύνουν τις συναλλαγές τους, αλλά εξοικονομούν και χρήματα, αφού μέσα από αυτήν κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες είναι δωρεάν σε σχέση με την επίσκεψη σε κατάστημα.

Βασικό στοιχείο είναι και ο χρόνος που εξοικονομούν οι συναλλασσόμενοι γλιτώνοντας την ουρά στα ταμεία. Επιπλέον και οι ίδιες οι τράπεζες εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες, αφού το προσωπικό δεν απασχολείται με εξυπηρέτηση απλών θεμάτων, όπως πχ την έκδοση αντιγράφου υπολοίπου, κίνηση λογαριασμού κ.α.

Με μία αναζήτηση που έγινε για να διαπιστωθεί κατά πόσο χρησιμοποιούν οι πολίτες ανά περιοχή τις ιστοσελίδες των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας, πρώτη στην κατάταξη με βάση τα στοιχεία που δίνει το alexa.com είναι μία Κρητική Τράπεζα, ανάμεσα σε 13 Συνεταιριστικές Τράπεζες από όλη την Ελλάδα, από τα τακτικά μέλη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης:Flashnews.gr