Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων  σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων και το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ , διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων διάρκειας 10ωρών τα οποία θα υλοποιηθούν μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις του νομού δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί μετά το τέλος του Οκτωβρίου.

Mε βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθίσταται πλέον υποχρεωτική η εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων για τους Υγειονομικούς Υπεύθυνους των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά.

Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης σεμιναρίων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό και θα ζητείται από τους ΟΤΑ σε οποιαδήποτε αίτηση
αδειοδότησης, ειδικά στην άδεια λειτουργίας.

Από τα παραπάνω απορρέουν υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως δεν τηρείται αρχείο με τα πιστοποιητικά των εργαζομένων και των Υγειονομικών Υπεύθυνων.

Απαλλάσσονται από την εκπαίδευση όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Η εξάμηνη παράταση για την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Αυγούστου του 2013.

Το κόστος των σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένου του παράβολου των 40€ από τον, ανέρχεται στα 80€ ανά καταρτιζόμενο για τις επιχειρήσεις–μέλη και εργαζόμενους.

Με την κατάθεση αιτήσεων και χορηγείται Βεβαίωση ως δικαιολογητικό στους Δήμους για άμεση χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας, αλλά και για την απαλλαγή
κυρώσεων μέχρι υλοποιήσεως του σεμιναρίου.

Οι ιδιοκτήτες ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο Εστίασης Νομού Χανίων στα τηλέφωνα 2821043028 και 6980230050, ή στα γραφεία του συλλόγου (Ελ. Βενιζέλου 4,κτίριο ΕΒΕΧ), καθημερινά 10:00 – 15:00 μ.μ.

Απαραίτητη για την αίτηση η σφραγίδα της επιχείρησης.