Σε επιστολή του προς τον Γ.Γ. του Υπ.Οικονομικών κ.Θεοχάρη, αναφορικά με την κρυφή αύξηση του ΦΠΑ κατα μια μονάδα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ.Μανώλης Αλιφιεράκης αναφέρει τα εξής :

"Πρόσφατα ενημερωθήκαμε, για την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων, η οποία καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων από τον τρέχοντα μήνα (Ιούλιο 2013), μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4152/2013. Σύμφωνα με αυτές, η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ μπορεί πλέον να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή εάν καταβληθεί ταυτόχρονα ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ (αντί του 40%).

Παρά ταύτα, η εγκύκλιος έχει μερικά σημεία που χρήζουν τροποποίησης, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι δόσεις για το οφειλόμενο ποσό από τρεις (3) γίνονται δύο (2). Επίσης δεδομένου ότι το σύνολο του οφειλόμενου φόρου βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης, μαζί με την προσαύξηση του 2% επί της δεύτερης δόσης, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με την εν λόγω προσαύξηση ακόμη και στις περιπτώσεις καταβολής ολόκληρου του ποσού εντός του μήνα της υποβολής δήλωσης. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ ή πάνω από το 50% του ποσού αυτού καταβληθεί εμπρόθεσμα (έως το τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης) - εφόσον έχουν επιλεγεί οι δύο δόσεις με καταβολή ελάχιστου ποσού 10 ευρώ - οι επιχειρήσεις «χρεώνονται» την προσαύξηση του 2% για το οφειλόμενο ποσό της δεύτερης δόσης, δηλαδή για το 50% της συνολικής οφειλής.

Αν και αναγνωρίζουμε την ανάγκη λήψης μέτρων αύξησης των εσόδων του κράτους, εντούτοις η προαναφερθείσα ρύθμιση δημιουργεί πρόσθετη (και περιττή κατά τη γνώμη μας) οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεώνονται να δεσμεύσουν επιπλέον κεφάλαια. Επίσης αυξάνει την πολυπλοκότητα της είσπραξης των οφειλών, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί επιχειρηματικοί κλάδοι δεν εισπράττουν μετρητοίς το ΦΠΑ (πχ χονδρεμπόριο, μεταποίηση κλπ). Ειδικά αυτή την περίοδο, με δεδομένη την οικονομική δεινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται προσπάθεια να εξαλειφθεί κάθε επιπλέον ή και περιττό έξοδο το οποίο επιβαρύνει τη λειτουργία τους.

Για όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι η νέα ρύθμιση θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί, προς μια κατεύθυνση ευνοϊκότερη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία."