Υπερδιπλασιάζεται το πρόστιμο για το ελεύθερο κάμπινγκ, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου νόμου για τον τουρισμό.

Έτσι από τα 147 ευρώ που είναι, θα πάει στα 300 ευρώ.

«Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 300 ευρώ ανά άτοµο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά µεταφορικό µέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α΄57).

Σε ελέγχους από µεικτά συνεργεία την ποινή του προστίµου επιβάλλει το αστυνοµικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο», αναφέρει το προσχέδιο νόμου.

protothema.gr