Την ίδρυση ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που θα διαχειρίζεται συγκεντρωτικά ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλισμένων, όπως και τη νέα διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση από το 2017, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από 1/7/2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, καθώς και όσες κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

Eντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου ειδοποιείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει μέσα σε 20 ημέρες. Μετά τη διαβίβαση της οφειλής στο ΚΕΑΟ κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση ενώπιον ασφαλιστικών οργανισμών ή δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο ίδιος νόμος ορίζει τον μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, υποβαθμίζοντας τη συμμετοχή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Πλέον ο υπουργός Εργασίας θα αποφασίζει τον κατώτατο μισθό ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο υπουργός θα λαμβάνει υπόψη, χωρίς όμως να δεσμεύεται το πόρισμα διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, που θα γίνεται υπό τον συντονισμό του πρόεδρου του ΟΜΕΔ και δύο εκπροσώπων των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Γνωμοδοτικό ρόλο αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς (ΟΑΕΔ, Στατιστική Υπηρεσία, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΙΟΒΕ κ.ά.), ενώ το σχέδιο πορίσματος συντάσσεται από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με 5 εμπειρογνώμονες των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης.

Ο κατώτατος μισθός θα καλύπτει εργαζόμενους που δεν έχουν συνάψει συλλογικές συμβάσεις. Οι ατομικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να ορίζουν κατώτερες αποδοχές. Το ύψος του θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη «την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη».


newmoney.gr