Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν από τις 22 Ιουλίου 2.000 καθηγητές, ενώ άλλοι 8.000 θα μεταταγούν υποχρεωτικά από τη νέα σχολική χρονιά.

Καταργούνται οι εξής 46 από τις 110 ειδικότητες σε επαγγελματικά λύκεια και σχολές:

Ηλεκτροτεχνίτες 56

Μηχανοτεχνίτες 84

Ηλεκτρονικοί 21

Οικοδόμοι 1

Ηλεκτροσυγκολλητές 4

Τεχνίτες αυτοκινήτου 34

Τεχνίτες ψύξεων (ψυκτικοί) 24

Υδραυλικοί 17

Ξυλουργοί 2

Κοπτικής-Ραπτικής 5

Αργυροχρυσοχοΐας 9

Τεχν. Αμαξωμάτων 4

Κομμωτικής 35

Μηχ. Κλωστοϋφαντουργίας 1

Ιατροί 156

Οδοντίατροι 103

Φαρμακοποιοί 20

Νοσηλευτές 98

Τεχνικοί Ιατρικών Οργάνων 6

Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας 0

Γραφικών τεχνών 80

Αισθητικής 211

Κομμωτικής 0

Ιατρικών εργαστηρίων 144

Οδοντοτεχνικής 49

Κοινωνικής εργασίας 39

Νοσηλευτικής 388

Μαιευτικής 56

Κλωστοϋφαντουργίας 19

Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 10

Εργασιοθεραπείας 26

Φυσιοθεραπείας 110

Γραφιστικής 46

Διακοσμητικής 52

Φωτογραφίας 2

Βρεφονηπιοκόμοι 335

Δημόσιας Υγιεινής 13

Επισκέπτες Υγείας 4

Χημικοί εργαστηρίων 9

Υπάλληλοι γραφείου 15

Υπάλληλοι λογιστηρίου 13

Διακοσμητικής 6

Γραφικών τεχνών 4

Κομμωτικής 84

Αισθητικής 11

Αργυροχρυσοχοΐας 7

Οδοντοτεχνικής 29

Βοηθοί ιατρ. και βιολ. Εργαστηρίων 18

Βοηθοί παιδοκόμοι-βρεφοκόμοι 19

Χειριστές ιατρικών συσκευών 3

Γενικό άθροισμα 2472