Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα στο Ρέθυμνο το Δ.Σ της Π.Ε.Δ Κρήτης μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Γιάννη Κουράκη για να συζητήσει τις τελευταίες τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και ειδικότερα την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων και άλλα Θεσμικά ζητήματα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από τα σωματεία εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη στη Δημοτική Αστυνομία απ όλη τη Κρήτη .

Μετά την ενημέρωση από τον Προέδρο της ΠΕΔ –Δήμαρχο Ηρακλείου κ.Γιάννη Κουράκη ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Να ζητηθεί η άμεση απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου, γιατί πέραν των πολύ σοβαρών εργασιακών θεμάτων, υπάρχουν και άλλα σημαντικά θεσμικά ζητήματα στο Πολυνομοσχέδιο που πλήττουν καίρια την τοπική αυτονομία και υποβαθμίζουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να την καθιστούν χωρίς λόγο ύπαρξης και να της αποστερούν το δικαίωμα της διοίκησης και άσκησης των τοπικών υποθέσεων.

2. Να μην υπάρξει καμία κατάργηση δομών και καμία απόλυση σε καμιά κατηγορία υπαλλήλων (Δημοτικοί Αστυνομικοί και Σχολικοί Φύλακες).

3. Την κοινή παρουσία έξω από τη Βουλή, Δημάρχων και Εργαζομένων, για να δηλώσουν από κοινού την αντίθεσή τους την ημέρα συζήτησης του Πολυνομοσχεδίου.