Μέχρι και τη Μ. Τρίτη παρατείνεται η προθεσμία της υποβολής αιτήσεων για τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Ηλείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση διακοσίων πυρόπληκ-των οικογενειών του Ν. Ηλείας για την αντιμετώπιση των πιο άμεσων οικονομικών και αγροτικών υποχρεώσεών αναγκών τους ή για την βελτίωση των αγροτικών εγκαταστάσεών τους.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης είναι 172.000 δολάρια Η.Π.Α.