Με αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις κατόπιν του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και ειδικότερα τις αιφνιδιαστικές αποφάσεις για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, τις απολύσεις των Σχολικών Φυλάκων και άλλα θεσμικά ζητήματα που "βάλλουν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν από τους βασικότερους πυλώνες του ελληνικού κράτους", το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική του Συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2013 με την υπ’ αριθμ. 239/2013 απόφασή του, δηλώνει:

την κάθετη αντίθεσή του στην ψήφιση των νέων μέτρων και ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή τους στη λειτουργία των Δήμων πλήττοντας την εύρυθμη λειτουργία τους και την αξιοπιστία τους απέναντι στους πολίτες, ομόφωνα προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«1. Απόσυρση του πολυνομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει ολοκληρωτικό χτύπημα στους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. αλλά και στην θεσμική αυτοτέλεια των Δήμων.
2. Καμία απόλυση εργαζομένου σε κανέναν Δήμο. Μόνιμες και επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές δομές στους Δήμους.

3. Καμία απόλυση/μετακίνηση εργαζομένων της δημοτικής αστυνομίας, όχι στις απολύσεις σχολικών φυλάκων.

4. Άμεση χρηματοδότηση των δήμων για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και δομών. Επιστροφή του συνόλου των θεσμοθετημένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που αυθαίρετα παρακρατούν όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα.

5. Τη λήψη Αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα των Δήμων της Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) για την αναστολή λειτουργίας των Δήμων εφόσον τα ανωτέρω δεν ικανοποιηθούν».

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, στους κ.κ. υπουργούς Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους κ.κ. βουλευτές του νομού Χανίων, στον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης, στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, στην ΠΕΔ Κρήτης, στην ΚΕΔΕ και στους κ.κ. Δημάρχους του νομού.