Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα έστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ζητώντας την άμεση εξόφληση των εκκρεμών χρεών του ΙΚΑ έως 31/12/2011 προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, πλέον δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος για την καθυστέρηση της εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΙΚΑ, ενώ επεσήμανε την ανάγκη η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Η επιστολή του ΣΦΕΕ:

«Αγαπητέ κύριε Στουρνάρα,

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε στο κρίσιμο θέμα της εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διαδικασία η οποία παραμένει «κολλημένη» και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.

Όπως γνωρίζετε, αυτό είχε συμβεί καίτοι υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια, λόγω της εμπλοκής που είχε δημιουργηθεί από την μη έγκριση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο με το σκεπτικό ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν υπάγονταν στους παρόχους υγείας. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι πληρωμές έως ότου η Πολιτεία υιοθετήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, στις 28/6/2013 εκδόθηκε ο Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α' 155) ο οποίος αναφέρει ρητά ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξοφληθούν τα εκκρεμή χρέη προς αυτές έως 31/12/2011.

Παρόλο, λοιπόν, που δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να καθυστερεί η διαδικασία εξόφλησης των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εντούτοις, εξακολουθούν να μην γίνονται καθόλου πληρωμές.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με άλλους προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ είναι εκκαθαρισμένα και δεν παρουσιάζουν κανένα νομικό ή άλλο ελάττωμα και ως εκ τούτου η διευθέτησή τους αποτελεί μία ιδιαιτέρως απλή διαδικασία.

Ως εκ τούτου, κύριε Υπουργέ, σας απευθύνουμε έκκληση να παρέμβετε προσωπικά, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ροή των πληρωμών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διαδικασία η οποία είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο».

newpost.gr