Το δρόμο του οριστικού προσδιορισμού πήραν οι φοροαπαλλαγές που αναμένεται να φέρουν στα ταμεία περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τόκοι στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας, νοσήλια, αµοιβές γιατρών, ενοίκια, ασφάλιστρα, φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα είναι µερικές από τις 980 φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήµερα και κινδυνεύουν να περιοριστούν ή να καταργηθούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδας "Τα Νέα", το σύνολο των φοροαπαλλαγών κοστίζει ετησίως γύρω στα 5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισµό και η κυβέρνηση έχει βάλει ως στόχο να εξοικονοµήσει γύρω στα 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012 -2015, όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής που παρουσιάστηκε την Παρασκευή.

Ετσι, η χορήγηση ορισµένων τουλάχιστον φοροαπαλλαγών θα γίνεται στο εξής µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι φοροαπαλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά, καθώς µια σειρά από πολύ συνηθισµένες και µεγάλες δαπάνες εξασφαλίζουν σήµερα σηµαντικές φοροεκπτώσεις.

Το µαχαίρι θα ισχύσει για εισοδήµατα πάνω από κάποιο όριο, το οποίο µε βάση και παλαιότερες δηλώσεις στελεχών του υπουργείου Οικονοµικών είχε φανείότι θα µπορούσε να είναι από τα 60.000- 70.000 ευρώ και άνω. Αλλωστε τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου όσο και ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆ημήτρης Κουσελάς σε δηλώσεις τους τον Μάρτιο είχαν επισηµάνει χαρακτηριστικά ότι "ένας που έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ τον χρόνο δεν µπορεί να έχει τις ίδιες φοροαπαλλαγές µε άλλους που έχουν χαµηλότερο εισόδηµα".

Το γεγονός αυτό, στην περίπτωση για παράδειγµα των τόκων για στεγαστικά δάνεια, συνεπάγεται σηµαντικές ανατροπές σε οικογενειακούς προϋπολογισµούς, αφού όλοι όσοι έχουν αγοράσει πρώτη κατοικία είχαν συνυπολογίσει στην απόφασή τους και το ετήσιο όφελος από την έκπτωση του φόρου.

Σηµειωτέον ότι πολλές από τις φοροαπαλλαγές αυτές έχουν ήδη ψαλιδιστεί από το 2010, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα. Από φέτος οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο, όταν µέχρι πέρυσι εξέπιπταν κατά 100% από το εισόδηµα.

Τέλος, µεγάλο µαχαίρι εκτιµάται ότι θα µπει και στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων.

news247.gr