Την σοβαρή κατάσταση που δημιουργείται στην αστυνόμευση της χώρας από την ακινησία μεγάλου αριθμού οχημάτων και σκαφών της Αστυνομίας του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνει με παρέμβαση του στη Βουλή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητώντας από τους συναρμόδιους Υπουργούς Δημ. Ταξεως και Ναυτιλίας να προχωρήσουν βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας στην προμήθεια των απαραίτητων επιχειρησιακών μέσων με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης που εξασφαλίζει τη συντήρηση των μέσων αυτών από τον εκμισθωτή και την αντικατάσταση τους σε περίπτωση ακινησίας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:

"Θέμα: Προμήθεια οχημάτων και περιπολικών σκαφών με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Παρατηρείται το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό οχημάτων και σκαφών της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε ακινησία η υπολειτουργούν λογω αδυναμίας εξεύρεσης πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή τους.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αστυνόμευση της Χώρας και των θαλασσών και χερσαίων συνόρων παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικού σώματος

Ερωτασθε εάν προτίθεσθε να προχωρήσετε βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας στην προμήθεια των απαραίτητων επιχειρησιακών μέσων με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης που εξασφαλίζει τη συντήρηση των μέσων από τον εκμισθωτή και την αντικατάσταση τους σε περίπτωση ακινησίας;"