Μεγάλη πτώση των βάσεων αναμένεται μετά τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με σχολές όπως οι ιατρικές ή οι νομικές να εμφανίζουν πτώση κατά 300 περίπου μόρια, ενώ πολλές είναι οι πολυτεχνικές σχολές όπου θα σημειωθεί μείωση ως και 500 μόρια.

Από την άλλη ωστόσο σχολές όπως οι παιδαγωγικές συνεχίζουν να εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση, όπως και όλες όσες εξασφαλίζουν θέση εργασίας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το «Έθνος» η πτώση αναμένεται να είναι:

ως 300 μόρια στις νομικές σχολές
ως 500 μόρια στα τμήματα φυσικής, χημείας, μαθηματικών
ως 300 μόρια στις ιατρικές σχολές
ως 600 μόρια στις πολυτεχνικές σχολές
ως 700 μόρια στα οικονομικά τμήματα

στις στρατιωτικές σχολές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι χωρίς σημαντικές διαφορές.

"Έθνος"