Για το μέλλον των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια θα αποφασίσουν το υπουργείου Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος και η τρόικα μέσα στις επόμενες 15 ημέρες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσίασει τα σχέδιά της για την περαιτέρω θωράκιση και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος έως τα τέλη Ιουλίου, καθώς η σχετική υποχρέωση αποτελεί προαπαιτούμενη δράση για την λήψη της δόσης των 4,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το θέμα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο σύσκεψης με την συμμετοχή στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και εκπροσώπων των μόνιμων κλιμακίων της τρόικας  στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής οι τράπεζες θα κληθούν να διαχειριστούν το υπεράριθμο προσωπικό και τις επικαλύψεις στα καταστήματα, καθώς θα πρέπει να εφαρμόσουν τα νέα business plans που θα επιβάλουν περιορισμό λειτουργικών εξόδων και αναδιάρθρωση λειτουργιών.

Στο τέλος της τριετίας 2013-2015 θα πρέπει κατά κάποια σενάρια να έχουν αποχωρήσει κατά το μέγιστο 25.000 τραπεζοϋπάλληλοι και κατ' ελάχιστο 15.000 εργαζόμενοι μέσω εθελουσιών, προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, μη ανανέωσης συμβάσεων κ.λπ., ενώ θα κλείσει έως και το 40% των καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στη χθεσινή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών έγινε πολύς λόγος για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες στα Βαλκάνια και ειδικά σε χώρες που υπάρχει σημαντική ελληνική επιχειρηματική παρουσία. Το θέμα αναμένεται να εξετασθεί σε νέα συνάντηση την Πέμπτη, οπότε οι εμπλεκόμενες πλευρές θα προσέλθουν με αποκρυσταλλωμένες  απόψεις.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο οι τράπεζες θα κληθούν να διαχειριστούν τις νέες τους δομές ?ε στόχο την επίτευξη των κατά το δυνατόν μεγαλύτερων συνεργειών, ενώ θα πρέπει να προετοιμασθούν και για την άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) που θα πρέπει να ολοκληρωθή μέχρι το τέλος του 2013.

Η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να μη λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη φερεγγυότητα των τραπεζών, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος δώσει τη συγκατάθεσή της.

Στο ίδιο πλαίσιο το ελληνικό Δημόσιο δεν θα απαιτεί από τις τράπεζες να πληρώνουν μερίσματα επί των προνομιούχων μετοχών ή τέλη ή φόρους, αντ' αυτών, εκτός εάν έχουν διανεμόμενα κέρδη (εξαιρουμένων των κερδών από εξαγορές και πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό).

news.gr