Από αύριο Πέμπτη και έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφών (μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη γραμματεία του τμήματος υποδοχής τους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομήσουν το αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν.

Οι φοιτητές που δεν έχουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, μπορούν να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα http://solon.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας.

newpost.gr