Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διενεργεί, διαθέτει λίστα υποψηφίων για πρακτική άσκηση σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Πρόκειται για διαδικασία χωρίς κανένα κόστος για τις επιχειρήσεις, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρει και ασφαλιστική κάλυψη των απασχολουμένων, ενισχύοντας παράλληλα τη στελέχωση των επιχειρήσεων με νέο εργατικό δυναμικό.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9) προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα και να επιλέξουν συνεργάτες. Υπεύθυνη κ. Εφη Κουτεντάκη, τηλ: 2810 302731 e-mail: [email protected] .