Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης με την οποία τονίζονταν το γεγονός της μειωμένης καρποφορίας των ελαιοδένδρων κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο,

"έπειτα από την ολοκλήρωση των αυτοψιών στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας, που πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας, εξαιρούνται από την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οι κάτωθι Δημοτικές Κοινότητες, Τοπικές Κοινότητες και Οικισμοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Δήμων και στα οποία η αναμενόμενη παραγωγή εκτιμάται κάτω του 25%:

• Δήμος Καντάνου – Σελίνου: Οικισμός Φλωρίων της Τ.Κ. Καντάνου, Οικισμοί Ανύδρων και Παλαιόχωρας της Τ.Κ. Παλαιόχωρας

• Δήμος Κισάμου: Οικισμός Λιβάδια της Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου, Οικισμός Μονής Χρυσοσκαλιτίσσης της Τ.Κ. Βάθης, Τ.Κ. Γραμβούσας, Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Δραπανιά, Τ.Κ. Περβολακίων, Τ.Κ. Ποταμίδας, Τ.Κ. Ρόκας, Τ.Κ. Σφακοπηγαδίου εκτός από τον Οικισμό Αρμενοχωρίου, Τ.Κ. Φαλελιανών, Τ.Κ. Χαιρεθιανών

• Δήμος Πλατανιά: Τ.Κ. Ανώσκελης, Τ.Κ. Βουκολιών εκτός από τον Οικισμό Κεφάλας, Τ.Κ. Νεριανών, Τ.Κ. Αφράτων, Τ.Κ. Γλώσσας, Τ.Κ. Καληδωνίας, Τ.Κ. Κολυμβαρίου, Τ.Κ. Νοχιών, Τ.Κ. Ραβδούχας, Τ.Κ. Ροδωπού, Τ.Κ. Γερανίου

• Δήμος Χανίων: Δ.Κ. Αρωνίου, Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, Τ.Κ. Στερνών, Τ.Κ. Απτέρων

Οι ως άνω περιοχές θα εξαιρεθούν από την εισφορά δακοκτονίας.

Στις περιοχές που εξαιρούνται από το πρόγραμμα Δακοκτονίας οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν ελαιοτεμάχια με κάποια παραγωγή καλούνται να εφαρμόσουν μόνοι τους τα μέτρα
καταπολέμησης του δάκου σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας εφ’ όσον το επιθυμούν.

Οι παραγωγοί οι οποίοι προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα κάτωθι:

1. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τον δάκο.
2. Όλα τα εγκεκριμένα σκευάσματα δεν έχουν έγκριση για ψεκασμούς κάλυψης. Τα περισσότερα έχουν έγκριση μόνο για δολωματικούς ψεκασμούς.
3. Ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαβάζει με προσοχή την ετικέτα του σκευάσματος που χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης της ενδεικνυόμενης δοσολογίας καθώς και μη τήρησης του ορίου συγκομιδής από τον τελευταίο ψεκασμό υπάρχει πιθανότητα εύρεσης υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο.
5. Τονίζεται η αναγκαιότητα αποφυγής άσκοπων καλύψεων και επισημαίνεται ότι τα ελαιόλαδα τα οποία φέρουν την ένδειξη Π.Ο.Π (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ) πρέπει βάσει νομοθεσίας να προέρχονται από ελαιώνες όπου εφαρμόζονται δολωματικοί ψεκασμοί ή βιολογικές μέθοδους για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς.
6. Τα πολύ αρδευόμενα ελαιόδενδρα κινδυνεύουν περισσότερο από τον δάκο.

Τέλος, τονίζεται η φετινή χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη όσον αφορά την αντιμετώπιση του δάκου. Η εκτεταμένη ακαρπία ή η πολύ μειωμένη παραγωγή (σε πολλές τοπικές κοινότητες εφαρμόζονται τοπικοί ψεκασμοί) σε συνδυασμό με τις μέχρι σήμερα καιρικές συνθήκες ευνοούν τους υψηλούς δακοπληθυσμούς.

Εξαιτίας των ως άνω και με δεδομένη όχι μόνο την μείωση του προσλαμβανόμενου προσωπικού αλλά και την καθυστέρηση στην πρόσληψη αυτού είναι απαραίτητη η δυνατό μεγαλύτερη συνδρομή και η συνεργασία των παραγωγών καθώς και όλων των εμπλεκομένων παραγόντων για την μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος.