«Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 στις Νησιωτικές περιοχές» παρουσιάστηκε στην ετήσια γενική συνέλευση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων “ Insuleur ” που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Το Επιμελητήριο Χανίων, - μέλος του Insuleur- εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Γιάννης Μαργαρώνης , ενώ μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

• Πρόταση μιας Συμμαχίας Συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων και των Νησιωτικών Περιφερειακών Κυβερνήσεων

• Πρόταση για το ΕΡΜΗΣ – ΝΗΣΙΑ μεταξύ του Επιμελητηρίου Χανίων και του ΚΕΒΕ

• Προτάσεις μελλοντικής αξιοποίησης του NAUTICALEUROPE

• Πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση

Η πρόταση που κατέθεσε στη συνέλευση το ΕΒΕΧ για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “ Hermes ” που αφορά την ισχυροποίηση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων του Επιμελητηρίου Χανίων με το αντίστοιχο της Κύπρου (ΚΕΒΕ) έγινε δεκτή.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της στρατηγικής του “ Ευρώπη 2020 ’’ αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα είναι η κύρια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει να βάλει την Ευρωπαϊκή οικονομία πάλι στην ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος είναι για την Ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει έξυπνη, αειφόρα και χωρίς αποκλεισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους