Το Δημοτικό Συμβούλιο στην τακτική συνεδρίασή του, στις 06/07/, εξέδωσε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΕΜΕ

- Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη εκποίηση του αεροδρομίου του Μάλεμε σε ιδιώτες επενδυτές μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
- Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα του Δήμου Πλατανιά για τη διεκδίκηση του χώρου του Αεροδρομίου του Μάλεμε, ώστε να παραμείνει ο ιστορικός αυτός χώρος δημόσιος και η χρήση του να εξυπηρετεί κοινωφελείς δράσεις και σκοπούς.