Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα έχουν από τις 25 Ιουλίου οι φορολογούμενοι καθώς θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή που θα αφορά ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο Φυσικών και Νομικών προσώπων σε έως 24 δόσεις (πρόγραμμα «Πάγια Ρύθμιση»).

Ήδη έχει τεθεί, σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο Φυσικών και Νομικών προσώπων σε έως 100 δόσεις (πρόγραμμα «Τελευταία Ευκαιρία»).

Σημειώνεται ότι οι δύο εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (www.gsis.gr).

newpost.gr