Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.1. Τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 167844/24-4-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.2. Yφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», στη θέση «Τρυπητός (Σηλιάς)», εκτός ορίων οικισμού Αγίας Φωτιάς του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1561/27-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.3. Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ δυναμικότητας 1127 κλινών στο Δήμο Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 31947/861/24-5-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.4. Έργα διαχείρισης λυμάτων (αποχετευτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) Τ.Κ. Ροδάκινου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1508/4-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.5. Έργα διαχείρισης λυμάτων (αποχετευτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) οικισμών Αγίου Ιωάννη και Κάνεβου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1510/5-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.6. Πολεοδόμηση παραθεριστικού οικισμού του παραθεριστικού Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων ΟΤE Ν. Ηρακλείου στη θέση Νήσα-Αγοραστή της ΔΕ Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168514/31-5-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για το έργο «Συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισσών Δήμου Μυλοποτάμου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.