Καλή η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση λέει η ένωση εργαζομένων καταναλωτών, αρκεί να μην εξαπατηθούν οι πολίτες.

Στόχος είναι το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ να ευνοήσει στην πράξη των καταναλωτή και στην πτώση των τιμών και όχι να το καρπωθούν οι επιχειρηματίες.

Για το λόγο αυτό η ένωση και στην Κρήτη προτείνει να απεικονίζεται στους καταλόγους το "Πριν" και το "Μετά" ακόμα και στις τιμές.

Συγκεκριμένα προτείνει να υπάρξει αναγραφή των τιμών στους τιμοκαταλόγους με και χωρίς ΦΠΑ.

Μάλιστα, ζητά να είναι διαγραμμένη η τιμή με το ΦΠΑ 23% ώστε ο καταναλωτής να ξέρει αν το όφελος που προκύπτει γι' αυτόν, δεν μετακυλύεται ουσιαστικά στην τσέπη του επιχειρηματία.

Επιπλέον η ένωση τονίζει ότι η μείωση πρέπει να είναι μόνιμη και όχι προσωρινή.