Απάντηση στα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της  ασφαλιστικής εταιρείας ''Διεθνής Ένωσις'' δίνει με ανακοίνωση του ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Βαλυράκης, εκφράζοντας τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες μας και γενικότερα την κοινή γνώμη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, οι αρμόδιοι αποφάσισαν την 16/07/2013 να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας της εταιρίας μας.

Η Διεθνής Ένωσις είναι διαχρονικά μία κερδοφόρα εταιρία.

Το 2011 κατέγραψε αρνητικά αποτελέσματα που προέρχονταν από ζημιές επενδύσεων (Μετοχές) και από πρόσθετα αποθεματικά που σχημάτισε. Αυτό διαμόρφωσε αρνητικό περιθώριο φερεγγυότητας ύψους 14,5 εκατ. ευρώ.

Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, καταρτίστηκε πρόγραμμα ανασυγκρότησης το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του από την Δ.Ε.Ι.Α. (Τράπεζα Ελλάδος).

Μέσα στη χρήση του 2012, και παρότι χάσαμε το 17% της παραγωγής μας, πετύχαμε κερδοφόρα αποτελέσματα με τα οποία αφού αποσβέσαμε επισφάλειες και ζημιές PSI, αποκαταστήσαμε πλήρως το περιθώριο φερεγγυότητας της εταιρίας.

Το έλλειμμα των 14,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκε στο σύνολό του και μάλιστα με πλεόνασμα 1,2 εκατ. ευρώ.

Η παράλληλη προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσα στο 2012, δεν ολοκληρώθηκε λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και γι΄ αυτό αποφασίστηκε νέα αύξηση στις αρχές του 2013.

Τον Μάρτιο του 2013, η εποπτική αρχή (ΔΕΙΑ), όλως αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία εξήγηση έκρινε ότι το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης δεν ήταν υλοποιήσιμο και ζητούσε από την εταιρία άλλο σχέδιο και κυρίως άμεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ. , ενώ γνώριζε ότι ήδη έτρεχε αυτή η διαδικασία.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας (68,9%) ανταποκρίθηκαν αμέσως και βεβαίωσαν την ΔΕΙΑ γραπτά και προφορικά ότι η αύξηση θα καλύπτονταν από αυτούς (μετρητά και εισφορά σε είδος) αλλά και με εξασφάλισξ στρατηγικών συνεργασιών.

Στις 30/4 και 31/5/2013 οι βασικοί μέτοχοι κατέθεσαν στους ειδικούς λογαριασμούς το ποσό του 1.500.000 ευρώ και παράλληλα απέστειλαν στην ΔΕΙΑ προς έκκριση πλήρη φάκελο ακινήτου για συμμετοχή στην αύξηση με το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι βασικοί μέτοχοι, προσφέροντας εγγυήσεις ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας, είχαν εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό ο οποίος όμως μετατίθετο για λίγες ημέρες λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε τη νομικά προβλεπόμενη παράταση ενός (1) μηνός για την αύξηση, δηλαδή μέχρι 15/7/2013.

Πριν περάσουν δύο (2) εβδομάδες και ενώ απέμεναν άλλες δύο (2) για την αύξηση, η Τ.τ.Ε. (ΔΕΙΑ) αποφάσισε την αναστολή των εργασιών μας και όρισε μέχρι 15/7/2013 να καταβάλουμε μετρητά 6,4 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της αύξησης.»