Καθαρή εισροή 1,1 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013. Το Μάιο 2013 οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν μείωση 26 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι άμεσες επενδύσεις στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 σημείωσαν εισροή 1,1 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 224 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν αύξηση 946 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή μείωση 173 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 11,1 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 71,9 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 4,8 δισ. ευρώ αλλά και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα του εξωτερικού κατά 279 εκατ. ευρώ.

Επίσης εκροή σημειώθηκε και λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 6,9 δισ. ευρώ. Αντίθετα, εισροή κεφαλαίων καταγράφηκε λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές του εξωτερικού κατά 345 εκατ. ευρώ αλλά και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικές μετοχές κατά 578 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 11,4 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 20,5 δισ. ευρώ (εισροή), αλλά και στην μείωση των τοποθετήσεων των εγχωρίων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 16,5 δισ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την μείωση κατά 24,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

newsbeast.gr